01

Brandplatform & Designelementer

02

Logo & Navn

03

Typografi

04

Farver

05

Perspektiv-grid & Layoutprincipper

06

Ikoner, illustrationer & Perspective Display

07

Billeder

08

Identiteten i brug

09

Sociale Medier

10

Branding af enheder under SDU

01

Brandplatform & Designelementer

Fill 1 Copy 3 Created with Sketch.

SDU fik ny visuel identitet i 2016. Identiteten er nu yderligere skærpet ved hjælp af en brandplatform.

Brandplatformen rummer de samme identitetsmarkører, der blev udviklet i 2016. Det vil sige font, farvepalette og logo-design. Dertil er der tilføjet en illustrationsstil, tone-of-voice
 og ikoner.

Brand platformen byder også på en række væsentlige præciseringer, blandt andet af farvepaletten. I praksis betyder det, at vi nu introducerer et mere gennemarbejdet og stringent designsystem, hvor brugen af de enkelte elementer følger bestemte guidelines.

Brandplatformen

Som led i udviklingsfasen har Kommunikation afholdt en række workshops med repræsentanter fra ledelse og medarbejdere på fakulteter og i fællesområdet.

På baggrund af disse workshops er vi nået frem til at definere de værdier, den tone-of-voice og de kernebudskaber, der definerer SDU. Værdierne kalder vi skismaer, og de er koncentrerede udtryk for SDU’s særegenhed.

De skal ikke kommunikeres direkte, men tjener til at udstikke en retning for, hvordan særligt kommunikations- og markedsføringsansatte udvikler kommunikationsmaterialer: Hvordan skal tonen være, og hvordan ser vi ud.

Alt dette understøttes af det udviklede designsystem.

 • Klassisk & Dynamisk

  Vi kombinerer klassiske dyder som dannelse, specialisering og viden med en dynamisk relevans, nærværende attitude og vedvarende foretagsomhed.

  Nogle definerer sig ud fra det, de var - og fortsat gerne vil være: Navnet, arven, stoltheden. Som om ekkoet fra i går skal bære dem frem mod i morgen.

  Vi ser på resultaterne i dag, og den fremtid vi vil påvirke. Vi er båret frem af en stræben efter at være en moderne, vedkommende og relevant vidensinstitution: De nysgerrige forskere, dedikerede medarbejdere, de passionerede undervisere og de talrige og talentfulde studerende. De er alle sammen rygraden i SDU. I går, i dag og i morgen.

 • Elitær & Folkelig

  Der er noget sympatisk og unikt i det ligeværdige favntag af det elitære og det folkelige - en position, der anerkender de ganske særlige og elsker alle os andre.

  SDU vedkender sig sin elitære position: Hylder de faglige fyrtårne og fremhæver det dybe, nørdede, særlige, tunge, faglige stof. Det elitære er en grundpræmis, som tages til indtægt og vises frem med berettiget stolthed.

  Men det elitære kan blive ekskluderende og utilnærmelig. Det er SDU ikke.

  SDU evner at balancere sin elitære position og autoritet med en inviterende og befriende folkelig tilgang til sit samarbejde med lokalsamfund, partnere og ikke mindst: Til sin kommunikation med den brede, danske offentlighed.

 • Dydig & Udfordrende

  Vi er rodfæstet i historien og har en iboende trang til nybrud. Måske endda ligefrem et behov for at være en smule udfordrende og anderledes. Men alt med måde: Fræk, ikke uartig.

  SDU’s forskning og uddannelse er selvsagt seriøs, saglig, redelig og grundig: Dydig. Det ordentlige og dydige indgyder tillid. SDU er et sted, man kan stole på og satse på.

  - forskningsmidler, karriere og uddannelse.

  Men SDU er også rundet af (eller skærpet, om man vil) det konstante behov for at finde nye muligheder og relevante positioner for både forskning, uddannelse og organisation. Det udfordrende er derfor blevet en supplerende grundpræmis - noget, der skaber bemærkelsesværdige tiltag: Testbaseret optag er et lysende eksempel.

  Velkommen til det konstante, sikre og stille eksperiment. Velkommen til et universitet, der er skabt med udgangspunkt i forandring før sikkerhed.

 • Seriøs & Legende

  Vi er seriøse og ambitiøse. Det er alle universiteter. Men få evner at kombinere den faglige tyngde og stolthed med en legende og nysgerrig tilgang.

  Forskning og uddannelse er afgørende og seriøse anliggender - for os, for vores studerende og vores forskere. Vores resultater og vores evne til at samarbejde med omverdenen, samt vores evne til at fostre talent, placerer os som en central partner i det danske samfund.

  Og vi er ikke for tørvetrillere: Vi er nysgerrige, legende og eksperimenterende af natur, og vi går gerne ud på tynd is. Vi satser, fokuseret og velovervejet, men med plads til at afprøve, evaluere og afprøve igen.

 • Fokuseret & Perspektivrig

  Vores ekspertise og resultater opdyrkes gennem vedholdende fokus, mens de samfundsrelevante kundskaber, den attraktive position og de stærke relationer udvikles gennem nyskabende sammenhænge.

  Et af vores fornemmeste formål er at udfolde talenter og fremme det unikke.

  Hver dag møder vi utallige, mangfoldige og talentfulde studerende og forskere, der drives af noget vidt forskelligt, men som jagter det samme: Vi er fælles i vores higen efter den fokuserede, dybe ekspertise, at lykkes med en ambition, at forfølge en nysgerrighed, at etablere et professionelt og attraktivt kompetencesæt.

  Men universitetets medarbejdere, den individuelle studerende og forskeres succes kan ikke alene hvile i den dybe kompetence. Den profilerede og bæredygtige værdi skabes i vores konstante og relevante perspektivering på tværs af fagligheder og med fast blik på det samfund, som vi skal og vil præge - præge med vores faglighed og forskellighed.

Vores komplekse, mangfoldige og foranderlige virkelighed gør os til det, vi er. De fem skismaer definerer vores værdibaserede yderpunkter og fællesskab: Uddannelserne og forskningen er klassisk, elitær, dydig, seriøs og fokuseret. Organisationen er dynamisk, folkelig, udfordrende, legende og perspektivrig.

Vi har behov for at omfavne denne skønne kompleksitet i en simpel og handlekraftig kerne - en brandessens, der markerer vores position.

Brandhjul

I forbindelse med udviklingen af brandplatformen afholdte vi to workshops. Deltagerne var et bredt udsnit af ansatte på SDU: ledere, medarbejdere fra fællesområdet op fakulteterne. Derudover deltog studerende fra Syddanske Studerende.

På hver workshop blev SDU’s særkende diskuteret med udgangspunkt i et brandhjul. Hjulet er bygget op som et barometer med flere modsætningspar. Jo længere ud på hver linje af et modsætningspar, workshopdeltagerne placerede SDU, jo mere tydeligt ønskede de, at SDU skulle kommunikere det pågældende karaktertræk. Der blev lavet 7 brandhjul. Det viste afspejler opsamlingen på workshop 1.Vid & Bid

SDU er funderet i samfundsengagement, kvalitet i uddannelse, og i ambitiøs,relevant forskning. Uden vores udtalte flid og vid, var vi her ikke. Den konstante stræben efter højere erkendelse gør os til det, vi er: Et universitet.

SDU er samtidig noget særligt. Vores historie begynder i en brydningstid, hvor ændrede normer og nye krav til vores eksistens skabte det agile og responsive universitet.

Vi former og tilpasser os fortsat samfundsudviklingen - nysgerrigt og eksperimenterende. Vi bryder grænser, forstyrrer vanetænkningen og lader nyt vokse frem.

Uden vores markante bid er vi her ikke i morgen.

 • Skarp, men ikke kynisk

  Vi har viden, holdning og er klare i mælet: 
Intellektuelle, relevante og til at forstå. Vi tør tale højt, og vi tør vække til debat - men altid i balance og med udtalt respekt.

 • Nærværende, men
  ikke omklamrende

  Vi er anerkendende og imødekommende i enhver dialog. Vi møder mennesker og samarbejdspartnere med lige dele oprigtigt nærvær og behørig professionalisme.
Vi er ligeværdige partnere, ikke venner.

 • Seriøs, men ikke kedelig

  Vi er stolte og seriøse i alt, hvad vi gør, og i alt hvad vi siger. Vi har vid og bid - alle kan mærke, at der er tyngde, personlighed, intention og velvilje bag alt, hvad vi siger, og i alt hvad vi gør.

 • Intellektuel, men

  ikke ekskluderende

  Vi taler og skriver fra ekspertens ståsted uanset funktion: Kort, klart og kløgtigt. Vi taler aldrig nogensinde ned. Vi bruger kun talesprogsnært jargon, når det passer sig og lyder kun som elitære forskere, 
når det er påkrævet og i den rette kontekst.

Vi skaber værdi for og med samfundet.
 Vi udfolder de mange talenter og fremmer det unikke. Vi bryder grænser
og former fremtiden.

SDU er Danmarks tredjestørste universitet - skabt i 1966 og sidenhen formet og drevet af et konstant behov for at finde udfordrende og attraktive positioner for både forskning, uddannelse og organisation.

Den faglige ekspertise opdyrkes gennem vedholdende fokus, mens de samfundsrelevante kundskaber og resultater udvikles gennem tværfaglige og perspektivrige relationer og partnerskaber. SDU favner nemlig både bredt og dybt i sin higen efter ekspertise og resultater, at lykkes med ambitioner, at forfølge nysgerrigheder og at etablere professionelle og attraktive kompetencesæt.

Hver eneste talentfulde studerende, ambitiøse forsker og dedikerede ansat har derfor et fast og vågent blik på det samfund, som vi skal og vil præge med vores faglighed og forskellighed.


Reduceret version:
SDU er Danmarks tredjestørste universitet - skabt, formet og drevet af et konstant behov for at finde udfordrende og attraktive positioner for både forskning, uddannelse og organisation.

SDU favner både bredt og dybt i sin nysgerrige higen efter ekspertise, perspektiv og resultater og i sin evne til at udvikle attraktive og relevante uddannelser og kompetencer til talentfulde studerende og det samfund, som vi skal og vil præge.

03

Typografi

Fill 1 Copy 3 Created with Sketch.

LL Brown Pro er SDU's primære typografi.


Det er en geometrisk groteskskrift med enkle og klare bogstavformer. Anvendes fortrinsvis i overskrifter, titler på publikationer, citater og anden kort tekst der skal fremhæves grafisk.

Ved længere brødtekster i fx artikler kan der suppleres med serifskriften Lyon Text.

04

Farvesystem

Fill 1 Copy 3 Created with Sketch.

SDU's farver består foruden sort og hvid af 8 farver, der er inspireret af æbletræets cyklus fra frø til moden frugt.

Farverne er valgt som en reference til SDU's symbol (æblegrenen) og symboliserer den studerendes og forskningens udviklingsproces.

Farverne anvendes til alle identitetsbærende kontaktflader.

 • Paper C0 M0 Y0 K0 #FFFFFF RGB: 255 255 255
 • PMS Process Black C C0 M0 Y0 K100 #000000 RGB: 0 0 0
 • PMS 468 C C6 M13 Y41 K4 #DDCBA4 RGB:221 203 164
 • PMS 7505 C C17 M44 Y62 K49 #7A6040 RGB: 122 96 64
 • PMS 7605 C C0 M22 Y15 K4 #E1BBB4 RGB: 225 187 180
 • PMS 2032 C C4 M78 Y61 K2 #D05A57 RGB:208 90 87
 • PMS 7577 C C2 M55 Y69 K0 #E07E3C RGB: 224 126 60
 • PMS 141 C C0 M16 Y65 K0 #F2C75C RGB: 242 199 92
 • PMS 576 C C54 M5 Y94 K24 #789D4A RGB: 120 157 74
 • PMS 2302 C C33 M7 Y74 K5 #AEB862 RGB: 174 184 98
05

Perspektiv-grid & Layoutprincipper

Fill 1 Copy 3 Created with Sketch.

Et svar er ikke interessant i sig selv. Det spændende og afgørende ligger i det forudgående perspektiv, i nuanceringen, i spørgsmålet og i den nagende undren.

Identitetens 5. element tager udgangspunkt i perspektivets fødsel – det matematiske grid.

06

Ikoner, illustrationer & Perspective Display

Fill 1 Copy 3 Created with Sketch.

Der er udviklet et ikonsæt med et ikon for hvert campus, samt en række ikoner for hvert fakultet.

Perspective Display er udviklet til SDU med udgangspunkt i identitetens perspektiv-grid. Der findes en Regular og en Wired version. Typografien bruges som et visuelt element, med ét til to bogstaver eller tal ad gangen – som et “vejvisende” element som understøtter indholdet. Aldrig til at skrive længere ord og gerne så stort som layoutet tillader det.

07

Billeder

Fill 1 Copy 3 Created with Sketch.


Billederne kan også findes gennem Templafy direkte i Word og Powerpoint. (med SDU-login)


Download pdf med fotobriefen herunder:SDU har fået taget en pulje billeder fra de forskellige campusser, som har kant og en distinkt stil.

Det er konceptuelle billeder, der kan dække “det faglige indhold”/perspektivet og passionen for fagområderne, forskningen osv.

Vi har bevidst undgået de klassiske motiv-klicheer og stock-billeder, men derimod forsøgt at få lidt overraskende vinkler ind i motiverne.

Billederne skal vække nysgerrighed og sammen med Uddannelsesnavnet/ overskriften tolkes på “nye” forskellige måder.

08

Identiteten i brug

Fill 1 Copy 3 Created with Sketch.

Herunder findes eksempler på identiteten i brug. Der kan findes download links til templates lavet i InDesign, Illustrator og Photoshop, samt links til de forskellige templates som er tilgængelige i Templafy.

09

Sociale Medier

Fill 1 Copy 3 Created with Sketch.

Retningslinjer for profil- og coverbilleder til sociale medier.
 Ved produktion af nye profilbilleder bruges vores grid til at skabe et ensartet layout.

10

Branding af enheder under SDU

Fill 1 Copy 3 Created with Sketch.

Standard branding bruges som hovedregel af alle enheder under SDU.

Særlige logoer for enheder, projekter og centre designes af Art Director i SDU Kommunikation på baggrund af oplæg og dialog med opdraggiver.

10.6

Business School

Fill 1 Copy 3 Created with Sketch.

Syddansk Universitet Business School har fået sin egen identitet-i-identiteten, for derved at skabe intern tilknytning og ekstern tiltrækning. Identiteten bygger på de eksisterende kærneværdier og designsystem, men har en skærpet profil med blandt andet egne kernebudskaber, en mere stringent farvepalette og eget logo.